Flip book element

Thi công dán phim cách nhiệt mã CX05 căn hộ The sun Avenue quận 2

8Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt CX-05
Độ dày : ……………………….1.8 Mil
Màu sắc:………………… Đen
Độ xuyên sáng: ……………..05%
Độ phản gương: …………….08%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..70%
Tổng cản nhiệt: ……………..80%
Bảo hành:…………………. 5 năm

Đọc tiếp

Dán phim cách nhiệt chống nắng văn phòng Tân Bình

Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt CX-05
Độ dày : ……………………….2 Mil
Màu sắc:………………… Đen
Độ xuyên sáng: ……………..05%
Độ phản gương: …………….08%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..70%
Tổng cản nhiệt: ……………..80%
Bảo hành:…………………. 5 năm

Đọc tiếp

Phim cách nhiệt A-30

Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt A-30
Độ dày : ……………………….1.5 Mil
Màu sắc:………………… Ánh xanh
Độ xuyên sáng: ……………..30%
Độ phản gương: …………….08%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..83%
Tổng cản nhiệt: ……………..80%
Bảo hành:…………………. 10 năm

Đọc tiếp

Phim cách nhiệt B-30

Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt B-30
Độ dày : ……………………….3 Mil
Màu sắc:………………… Ánh xanh
Độ xuyên sáng: ……………..30%
Độ phản gương: …………….08%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..99%
Tổng cản nhiệt: ……………..90%
Bảo hành:…………………. 10 năm

Đọc tiếp

Phim cách nhiệt CX-05

Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt CX-05
Độ dày : ……………………….2 Mil
Màu sắc:………………… Đen
Độ xuyên sáng: ……………..05%
Độ phản gương: …………….08%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..70%
Tổng cản nhiệt: ……………..80%
Bảo hành:…………………. 5 năm

Đọc tiếp

Phim cách nhiệt CX-15

Thông số kỹ thuật của Film cách nhiệt CX-15
Độ dày : ……………………….2 Mil
Màu sắc:………………… Xám Đen
Độ xuyên sáng: ……………..15%
Độ phản gương: …………….12%
Độ cản tia UV: ……………….99%
Độ cản tia Hồng ngoại: …..70%
Tổng cản nhiệt: ……………..75%
Bảo hành:…………………. 5 năm

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Dán phim chống nắng cách nhiệt tại Bình Thạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày Mil2 2
Độ xuyên sáng % 10
Độ phản gương % 35
Độ cản tia (UV) % > 99
Độ cản tia Hồng ngoại % 80
Tổng cản nhiệt % 85
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.