SI15

Truyền sáng tỷ lệ%13.0

Phản hồi tỷ lệ%15.0

The avalation, the red beam, out of%70.0

The avalation, the tia cực tím (UV)%> 99Cấu trúcPly2

Độ dàyMil1,5Độ chống lệch4B ~ 4H2H <GIÁ BÁN THEO CUỘC4.000.000 đ

Gọi tư vấn & Báo giá